HPS Performance Shortram Air Intake Kit 2013-2017 Hyundai Veloster 1.6L Turbo, Polish